برگزار شده در ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  خرداد ماه 1390
گزارش مقالات دریافتی
مقالات پذیرش شده : 286 مقاله
ارائه به صورت سخنرانی : 160 مقاله
ارائه به صورت پوستر : 126 مقاله
همایش نگار

موضوعات و محورهای همایش :

پوستر همایش1- پترولوژی و ژئوشیمی
2- زمین شناسی اقتصادی و منابع معدنی
3- چینه و فسیل شناسی
4- رسوب شناسی و سنگ رسوبی
5- زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
6- زمین شناسی نفت
7- زمین شناسی مهندسی
8- ژئوفیزیک
9- آب شناسی
10- زمین شناسی زیست محیطی
11- سنجش از دور(RS) و (GIS)
12- دانش های نوین(زمین گردشگری،زمین آمار،زمین پزشکی،...)
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )