برگزار شده در ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  خرداد ماه 1390
گزارش مقالات دریافتی
مقالات پذیرش شده : 286 مقاله
ارائه به صورت سخنرانی : 160 مقاله
ارائه به صورت پوستر : 126 مقاله
همایش نگار

شورای عالی همایش


معاون کمیته اجرایی:
جناب آقاي مهندس حسن جهانزاده - سركار خانم مهندس شیدا سروستانی

معاون کمیته علمی : جناب آقاي مهندس مهدی ثمر

معاون کمیته اطلاع رسانی : جناب آقاي مهندس ایمان بردستانی نژاد

معاون کمیته روابط عمومی : سركار خانم مهندس مینا سبحانی

معاون کمیته طراحی : جناب آقاي مهندس مجید صمیمی

معاون کمیته دانشجویی : سركار خانم مهندس زهرا تذروی

معاون کمیته تدارکات : سركار خانم مهندس فاطمه زره ساز


.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )